სპორტული ფსონების სახელმძღვანელო

JohnnyBet -მიერ

სპორტული ფსონების განთავსებისას ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს, სპორტული მოვლენების შედეგების გამოცნობაში. ბუკმეკერები გვავაზობენ ასობით სპორტულ ღონისძიებას, მათ შორის არა მხოლოდ ყველაზე პოპულარულ სპორტის სახეობებს, როგორიცაა ფეხბურთი ან კალათბურთი, არამედ ნაკლებად ცნობილებს, მაგალითად MMA.

შინაარსი

1. სხვადასხვა სახის სპორტული ფსონები

1.1 ბუკმეკერი

ბუკმეკერი ნიშნავს ინსტიტუციას, რომელიც იღებს ფსონებს სპორტულ ღონისძიებებზე. ბუკმეკერული კოეფიციენტები ცნობილია ღონისძიების დაწყებამდე და მოთამაშეებს არ შეუძლიათ მათ ცვლილებაზე გავლენის მოხდენა.

1.2 ფსონების ბირჟა

ეს არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია არა მხოლოდ ფსონის დადება, არამედ ფსონებისთვის საკუთარი კოეფიციენტების შერჩევაც. ამ შემთხვევაში ყველა მომხმარებელს შეუძლია იყოს "ბუკმეკერი" და ფსონების დასადებად შესთავაზოს სხვა მომხმარებლებს საკუთარი კოეფიციენტები.

1.3 განსხვავებები ონლაინ ბუკმეკერებსა და მიწისზედა ბუკმეკერებს შორის

ონლაინ ბუკმეკერებთან ფსონების მიღება მიმდინარეობს ინტერნეტ ვებ-გვერდების საშუალებით. მიწისზედა ბუკმეკერების შემთხვევაში ფსონები მიიღება სპეციალურად განთავსებულ სტაციონარულ პუნქტებში.

განსხვავება

1.საკომისიო მოსაკრებელი

ონლაინ ბუკმეკერები მნიშვნელოვნად დაბალ საკომისიო მოსაკრებელს იღებენ, ვიდრე სტაციონალურად განთავსებული ეწ. მიწისზედა ბუკმეკერები. ასევე აღსანიშნავია, რომ ონლაინ ბუკმეკერები 2-4%-ით მაღალ კოეფიციენტებს სთავაზობენ მომხმარებლებს თითოეული მატჩისთვის. ინდივიდუალური შეხვედრის შემთხვევაში, მოსაგები თანხის ოდენობა ფსონებში იქნება უმნიშვნელო, ხოლო თუკი მხედველობაში მივიღებთ ეწ. "აკუმილატორებს" გაცილებით დიდ განსხვავებას მივიღებთ, რა თქმა უნდა ონლაინ ბუკმეკერების სასარგებლოდ. ასე რომ, თქვენ შეგიძლიათ ამ გზით ფულის დაზოგვა.

როგორ გამოვთვალოთ ბუკმეკერის მიერ აღებული საკომისიო? უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გამოთვალოთ "ოვერთეიქი", ამისათვის 1 უნდა გაყოთ კოეფიციენტზე და დაუმატოთ შედეგი.

მაგალითისთვის ავიღოთ საფეხბურთო შეხვედრა, რომელშიც: მასპინძელლის კოეფიციენტია 2.15, ფრის შემთხვევაში 3.20, ხოლო სტუმრის მოგება შეფასებულია 3.00 კოეფიციენტით.

1 : 2.15 = 0.465

1 : 3.20 = 0.312

1 : 3.00 = 0.333

0.465 + 0.312 + 0.333 = 1.1 - სულ "ოვერთეიქი" = ჯამი*100% = 110%

საკომისიო მოსაკრებლის გამოსათვლელად გამოიყენეთ ფორმულა: მოსაკრებელი = {1-[1/(ოვერთეიქი/100)]}*100 ჩვენი მაგალითის გამოყენებით: მოსაკრებელი = {1-[1/(110%/100)]}*100=10%

2. ბონუსები

ონლაინ ბუკმეკერები გვთავაზობთ უამრავ ბონუსებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ მოთამაშეების მოგების გაზრდას. ბუკმეკერების უმრავლესობა გვთავაზობს უფასო ფსონებს. ამ შემთხვევაში, მოთამაშემ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ბონუსის თანხის გასანაღდებლად საჭიროა ბონუსის რამოდენიმეჯერ ბრუნვა, კონკრეტული ბუკმეკერის მიერ შეთავაზებული საბონუსე პირობების შესაბამისად.

3. მოსაკრებელი

ონლაინ ბუკმეკერების უმრავლესობა დარეგისტრირებულია მალტაზე ან გიბრალტარზე, ამ ქვეყნებში არსებული დაბალი საგადასახადო მოსაკრებლების გამო. ამ რეგიონებში სამომხმარებლო გადასახადი სხვა ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით დაბალია. მიწისზედა ბუკმეკერები ექვემდებარებიან ადგილობრივ კანონებს, ამდენად ვალდებულნი არიან გადაიხადონ გაცილებით მაღალი სამომხმარებლო მოსაკრებელი, ვიდრე ევალებათ ონლაინ ბუკმეკერებს.

2. რას ნიშნავს კოეფიციენტი - სხვადასხვა სახის ბუკმეკერული კოეფიციენტები

რას ნიშნავს კოეფიციენტი?

სავარაუდო მოგების ოდენობა დამოკიდებულია, ბუკმეკერის მიერ კონკრეტული ღონისძიებისთვის მინიჭებული კოეფიციენტის რაოდენობაზე. რაც უფრო დიდია მინიჭებული კოეფიციენტის კურსი, მით უფრო იზრდება სავარაუდო მოგების ოდენობა. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა, როდესაც მოთამაშე დებს დიდი რაოდენობით თანხას. ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტის უმნიშვნელოდ ცვლილებაც კი, განაპირობებს პოტენციური მოგების მნიშვნელოვან ცვლილებას.

დეციმალური (ათობითი) კოეფიციენტები

ევროპული ბუკმეკერების უმრავლესობა, იყენებს კოეფიციენტების ათობით სისტემას. კოეფიციენტი გამოისახება ათობითი რიცხვებით, მაგალითად, 1.6, 2.5 და ა.შ.. მოგება გამოითვლება დადებული თანხის კოეფიციენტზე გამრავლებით. მაგალითად:

მატჩი მასპინძელი - სტუმარი

ფსონი: მასპინძლის მოგება

კოეფიციენტი: 1.8

დადებული თანხა: 100 ლარ

1.8(კოეფიციენტი მასპინძლისთვის) x 100 ლარზე (დადებული თანხა) = 180 ლარს

წარმატებით გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: მთლიანი მოგება - დადებული თანხა = მოგება

ფრაქციული კოეფიციენტები

ფრაქციული კოეფიციენტები გვხვდება, ძირითადად, ბრიტანეთის კუნძულებზე. პოტენციური მოგების გამოთვლა ამ შემთხვევაშიც, ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. კოეფიციენტის და დადებული თანხის გამრავლებით ვიღებთ მოგებას.

ამერიკული კოეფიციენტები

როგორც სახელი ვარაუდობს, ამ ტიპის კოეფიციენტები, პირველ რიგში გვხვდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღნიშნულ კოეფიციენტებს წინ ერთვით ''+'' ან ''-'' ნიშანი. კოეფიციენტის წინ პლუსი ნიშნავს, რომ ყოველ დადებულ 100 ლარზე ვიგებთ იმდენივეს, რამდენიც წერია ნიშნის შემდეგ, ანუ 100 ლარს. მინუსი ნიშნავს, რომ სწორედ იმდენი თანხა უნდა დავდოთ, რომ ჩვენმა მოგებამ შეადგინოს 100 ლარი.

დან მდე მაგალითი (x არიან კოეფიციენტები პირველი სვეტიდან)
დეციმალური ფრაქციული x-1, შემდეგ გადავიტანოთ ფრაქციაში
ფრაქციული დეციმალური გავყოთ წილადი, ხოლო შემდეგ x+1
დეციმალური ამერიკული 100*(x-1) თუკი x>=2; -100/(x-1) თუკი x<2
ფრაქციული ამერიკული გავყოთ წილადი, ხოლო შემდეგ 100*x თუკი x>=1; -100/x თუკი x<1
ამერიკული დეციმალური (x/100)+1 თუ x>0; (-100/x)+1 თუ x<0
ამერიკული ფრაქციული x/100, შემდეგ გადავიტანოთ ფრაქციაში x>0; -100/x, შემდეგ გადავიტანოთ ფრაქციაში, თუკი x<0

3. ფსონის ღირებულება, როგორ შეგვიძლია გამოვთვალოთ პოტენციური მოგების რაოდენობა

3.1 რას ნიშნავს ფსონის ღირებულება

ფსონის ღირებულება თავს იჩენს როდესაც თავისთავად გამოთვლილი კოეფიციენტი (შედეგების შესახებ საკუთარი პროგნოზის საფუძველზე) უფრო მაღალია, ვიდრე ბუკმეკერის მიერ გამოთვლილი კოეფიციენტი.

მაგალითი, ფსონის ღირებულების გამოთვლის შესახებ:

კოეფიციენტები (ბუკმეკერი) * პროცენტზე (ალბათობა) / 100

მაგალითი: არსენალის მოგების შემთხვევაში კოეფიციენტი შეადგენს 2.00. საკუთარი პროგნოზით, არსენალის მოგების შანსს აფასებ 60%. 2.00*60%/100=1.2 ამ ტიპის ფსონს ვუწოდებთ "valuebet''-ს. ამ შემთხვევაში, value შეადგენს 20%.

3.2 რას ნიშნავს valuebetting

Valuebetting ნიშნავს პროფესიონალური ტიპის ფსონს. თუ გსურთ მაქსიმალურად გაზარდოთ მოგება, თქვენ უნდა შეადაროთ საკუთარი კოეფიციენტები ბუკმეკერის მიერ გამოქვეყნებულ კოეფიციენტებს. ფსონების ღირებულების იდეა მდგომარეობს კოეფიციენტების სწორად შერჩევაში. ფსონი ითვლება ღირებულად, როდესაც კოეფიციენტი მაღალია, ისევე როგორც ამორჩეული გუნდის მოგების, ფრის ან წაგების ალბათობა. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შექმნათ საკუთარი კოეფიციენტების სისტემა. როგორ გააკეთოთ ეს? უბრალოდ გამოთვალეთ სასურველი გუნდის მოგების შანსი (თუმცა, უნდა იყოთ ობიექტური). თუკი შანსები აღემატებიან მინიჭებულ კოეფიციენტებს, ეს ნიშნავს, რომ ამ ფსონის დადება მიზანშეწონილია. მაგალითისთვის, თუკი მასპინძელი გუნდის მოგების ალბათობას აფასებთ 50%-ით, კოეფიციენტი უნდა იყოს მინიმუმ 2.01 ან მეტი.

4. რას ნიშნავს თანხის დადება - თანხის დადების სხვადასხვა მეთოდები

4.1 რას ნიშნავს თანხის დადება

ეს არის თანხის კონკრეტული ოდენობა, რომელსაც ვდებთ ფსონის სახით.

4.2 თანხის მენეჯმენტი

ფსონებს უნდა ჰქონდეთ გრძელვადიანი ინვესტიციის ხასიათი, ამდენად საკუთარი ბიუჯეტის მენეჯმენტი, არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ყოველი პროფესიონალი მოთამაშისთვის. ყოველი მოთამაშე უნდა კონცენტრირდეს რაც შეიძლება მეტი მოგების მიღწევაზე. ამდენად, ყველას მოთამაშის მიზანია მოიგოს უფრო ხშირად, ვიდრე წააგოს, თუმცა მოგება უნდა იყოს მთავარი მიზანი და არა ფსონების დაყოფა, მოგებულად და წაგებულად. თითოეულ ფსონზე დადებული თანხა არ უნდა იყოს ძალიან მაღალი და უნდა შეადგენდეს ჩვენი მთლიანი ბიუჯეტის 2% -დან 5% -მდე.

5. სხვადასხვა სახის ფსონები

ბუკმეკერები როგორც წესი, იყენებენ არა მხოლოდ 1x2 (1 - მასპინძლის მოგება, x - ფრე, 2 - სტუმართა მოგება) ტიპის ფსონებს, არამედ მრავალ სხვა ტიპის ფსონებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვნად ზრდიან შესაძლო მოგების ოდენობას. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ფსონების სახელმძღვანელოს:

1x2 - ამ ტიპის ფსონისთვის, საჭიროა შეირჩეს ერთ-ერთი გუნდის მოგება ან პოზიცია - ფრე. მაგალითად, თუკი ფსონს დადებთ მოგებაზე ბარსელონას საშინაო შეხვედრაში, ხოლო საბოლოო შედეგი დაფიქსირდება ფრე ან სტუმართა მოგება, ეს ნიშნავს რომ თქვენ წააგეთ.

მეტობა/ნაკლებობა – ამ ტიპის ფსონისთვის, საჭიროა ავირჩიოთ კონკრეტულ შეხვადრაში გოლების რაოდენობა იქნება მეტი თუ ნაკლები / ბუკმეკერის მიერ წინასწარ დაწესებულ ზღვრულ ციფრთან შედარებით. მაგალითად, თუკი კონკრეტული შეხვედრისთვის აირჩევთ პოზიციას 2.5 მეტი / ხოლო შეხვედრაში გავა სულ მცირე 3 გოლი, / ფსონი ჩაითვლება მოგებულად.

ზუსტი შედეგი - ამ ტიპის ფსონისთვის, საჭიროა გამოვიცნოთ შეხვედრის დასრულების ზუსტი შედეგი. პრაქტიკიდან კი ჩანს, რომ მართლაც რთულია პროგნოზირება, ხოლო პროფესიონალი მოთამაშეები ძალიან იშვიათად ირჩევენ ამ ტიპის ფსონს. მაგალითად, თუკი დადებთ ფსონს ბარსელონას მოგებაზე 3-0, მხოლოდ ეს შედეგი იძლევა ფსონის მოგების პირობას. თუკი შეხვედრაში დაფიქსირდება ნებისმიერი განსხვავებული შედეგი, ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

ფრეზე გაყრა - შეხვედრის ფრედ დასრულების შემთხვევაში ხდება ფსონის ბათილად ცნობა და ჩვენს მიერ დადებული თანხა ჩვენსავე ანგარიშზე გვიბრუნდება. მაგალითად, თუკი ფსონს დადებთ ბარსელონას ფრეზე გაყრაზე (DNB), ხოლო ბარსელონა მოიგებს შეხვედრას, ფსონიც მოგებულად ჩაითვლება, შეხვედრის ფრედ დასრულების შემთხვევაში, დადებული თანხა ანგარიშზე გიბრუნდებათ, ხოლო თუკი ბარსელონა წააგებს, ფსონიც წაგებულად ჩაითვლება.

ვინ გაიტანს გოლს - ამ ტიპის ფსონისთვის საჭიროა გოლის გამტანი მოთამაშის წინასწარ გამოცნობა. მაგალითისთვის, თუკი ბარსელონას თამაშში აირჩევთ პოზიციას, ლეო მესი გაიტანს გოლს, ფსონი მოგებულად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მესი შეძლებს გოლის გატანას.

ევროპული ჰანდიკაპი - ერთ-ერთი გუნდი წინასწარ იღებს უპირატესობას მატჩში დამატებითი გოლების/ქულების სახით, თუმცა აზიური ჰანდიკაპისაგან განსხვავებით, აქ გვხვდება სამი შესაძლო შედეგი - მასპინძელთა მოგება, ფრე და სტუმართა მოგება. გოლების/ქულების რაოდენობა ემატება ან აკლდება ორი გუნდიდან ერთ-ერთს. მაგალითად, თუკი ბარსელონაზე აირჩევთ პოზიციას, ევროპული ჰანდიკაპი -2, ეს ნიშნავს, რომ ბარსელონამ უნდა მოიგოს მინიმუმ 3 ბურთიანი სხვაობით, რათა გადაფაროს ჰანდიკაპი. შესაბამისად ფსონი მოგებულად ჩაითვლება.

აზიური ჰანდიკაპი - შეხვედრაში ერთი გუნდი იღებს უპირატესობას დამატებითი გილოს/ქულის სახით, თუმცა ევროპული ჰანდიკაპისაგან განსხვავებით, გამოსაცნობად აქ გვხვდება მხოლოდ ორი შესაძლო შედეგი - მასპინძელთა მოგება ან სტუმართა მოგება. აზიური ჰანდიკაპი გამორიცხავს ფრის ვარიანტს. იხილეთ ცხრილი, რომლეშიც მოცემულია აზიური ჰანდიკაპის სტრუქტურა.

6. კომპლექსური ფსონები - რას ნიშნავს ეს

6.1 კომპლექსური ფსონი (სხვაგვარად ცნობილია როგორც კომბინირებული ფსონი ან აკუმულატორი)

ეს არის ფსონის სახეობა, რომელშიც ერთდროულად შეგვიძლია ავირჩიოთ რამოდენიმე პოზიცია. ამ ტიპის ფსონი იძლევა მოგების გაზრდის ალბათობას, თუმცა მოგების რაოდენობა არის დაბალი. კომბინირებული ფსონების რიცხვში შეგვიძლია შევიყვანოთ ეწ. მოგების დიდი ალბათობის მქონე ფსონები. ფსონი მოგებულად რომ ჩაითვალოს, საჭიროა მასში განთავსებული ყველა პოზიციის გამოცნობა.

6.2 კომპლექსური ფსონები - კოეფიციენტების გამოთვლის მეთოდი

კომბინირებულ ფსონში კოეფიციენტების დასათვლელად, საკმარისია თითოეული მატჩის კოეფიციენტის ერთიმეორეზე გამრავლება. როგორ ხდება ეს? დავუკვირდეთ მაგალითს.

მიუნხენის ბაიერნი - მადრიდის რეალი 2.50 3.20 2.45 (თქვენი არჩევანია 2)

ლონდონის ჩელსი - კატალონიის ბარსელონა 4.20 3.40 1.70 (თქვენი არჩევანია 1)

ლისაბონის სპორტინგი - ბილბაოს ატლეტიკი 2.60 3.10 2.62 (თქვენი არჩევანია 1)

კოეფიციენტების დათვლა ხდება შემდეგნაირად: 2.45 * 1.70 * 2.60 = 10.82, თუ დადებთ 100 ლარს თქვენი მოგება შეადგენს 980 (1082-100). თუკი რომელიმე პოზიციის გამოცნობა ვერ მოახერხეთ, თქვენ წააგებთ დადებულ 100 ლარს.

7. ფსონების სისტემა - კოეფივიენტების გამოთვლის მეთოდი

სისტემური ფსონი ესაა ეწ. აკუმულატორის უფრო ფართო ვერსია. აქ ერთი ან მეტი პოზიციის ვერ გამოცნობის შემთხვევაში ფსონი წაგებულად არ ითვლება (გააჩნია არჩეულ კომბინაციას). კომბინაციისთვის 3 მინუს 4, იმისათვის, რომ სულ მცირე დადებული თანხა დავიბრუნოთ, საჭიროა მინიმუმ 3 პოზიციის გამოცნობა. კომბინაცის 4 მინუს 5, 4 პოზიცია უნდა იქნას გამოცნობილი. სავარაუდო მოგების დასათვლელად, საჭიროა კოეფიციენტების დადებულ თანხაზე გამრავლება. იხილეთ მაგალითი:

კომბინაცია 3 მინუს 4 (დადებული თანხა 100 ლარი)

მიუნხენის ბაიერნი - მადრიდის რეალი 2.50 3.20 2.45 (თქვენი არჩევანია 2)

ლონდონის ჩელსი - კატალონიის ბარსელონა 4.20 3.40 1.70 (თქვენი არჩევანია 2)

ლონდონის არსენალი - მანჩესტერ იუნაიტედი 1.80 2.80 2.40 (თქვენი არჩევანია 1)

თუკი მოხდება ყველა მათგანის გამოცნობა, თქვენი მოგება შეადგენს 876.80 ლარს.

პირველი შემთხვევა - ყველა პოზიცია იქნა გამოცნობილი

ცალკეული ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25 ლარი 2.45 1.70 2.37 9.87 246.78
25 ლარი 2.45 1.70 1.80 7.50 187.43
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 10.45 261.29
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 7.25 181.31
მოგება 876.80

მეორე შემთხვევა - პირველი პოზიციის გამოცნობა ვერ მოხერხდა (კოეფიციენტით 2.45)

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25ლარი 2.45 1.70 2.37 4.03 0.00
25ლარი 2.45 1.70 1.80 3.06 0.00
25ლარი 2.45 2.37 1.80 4.27 0.00
25ლარი 1.70 2.37 1.80 7.25 181.31
მოგება 181.31

მესამე შემთხვევა - მეორე პოზიციის გამოცნობა ვერ მოხერხდა (კოეფიციენტით 1.70)

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25ლარი 2.45 1.70 2.37 5.81 0.00
25ლარი 2.45 1.70 1.80 4.41 0.00
25ლარი 2.45 2.37 1.80 10.45 261.29
25ლარი 1.70 2.37 1.80 4.21 0.00
მოგება 261.29

7.1 სისტემა 3 მინუს 4 + ერთი გაზრდილი ალბათობის მქონე პოზიცია

პირველი შემთხვევა - სისტემის ყველა პოზიცია წარმატებით იქნა გამოცნობილი, თუმცა გაზრდილი ალბათობის მქონე პოზიციის გამოცნობა ვერ მოხერხდა

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25 ლარი 2.45 1.70 2.37 9.87 246.78
25 ლარი 2.45 1.70 1.80 7.50 187.43
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 10.45 261.29
25 ლარი 1.70 2.37 1.80 7.25 181.31
პოზიცია გამოცნობის მაღალი ალბათობით - - - 2.00 876.80*0=0
მოგება 876.80*0 = 0

მეორე შემთხვევა - სისტემის ყველა პოზიცია იქნა გამოცნობილი, მათ შორის მაღალი ალბათობის მქონე პოზიციაც

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25 ლარი 2.45 1.70 2.37 9.87 246.78
25 ლარი 2.45 1.70 1.80 7.50 187.43
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 10.45 261.29
25 ლარი 1.70 2.37 1.80 7.25 181.31
პოზიცია გამოცნობის მაღალი ალბათობით - - - 2.00 876.80*2= 1753.6
მოგება 876.80*2 = 1753.6

მესამე შემთხვევა - სისტემის პირველი პოზიციის გამოცნობა ვერ მოხერხდა (კოეფიციენტით 2.45) პლუს მაღალი ალბათობის მქონე პოზიცია წარმატებით იქნა გამოცნობილი

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25 ლარი 2.45 1.70 2.37 4.03 0.00
25 ლარი 2.45 1.70 1.80 3.07 0.00
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 4.27 0.00
25 ლარი 1.70 2.37 1.80 7.25 181.31
პოზიცია გამოცნობის მაღალი ალბათობით - - - 2.00 181.31*2.00 = 362.62
მოგება 181.31*2.00 = 362.62

მეოთხე შემთხვევა - მეორე პოზიციის გამოცნობა ვერ მოხერხდა (კოეფიციენტით 1.70) პლუს მაღალი ალბათობის მქონე პოზიცია წარმატებით იქნა გამოცნობილი

ფსონი კოეფიციენტი კოეფიციენტი კოეფიციენტი საერთო კოეფიციენტი მოგება
25 ლარი 2.45 1.70 2.37 5.81 0.00
25 ლარი 2.45 1.70 1.80 4.41 0.00
25 ლარი 2.45 2.37 1.80 10.45 261.29
25 ლარი 1.70 2.37 1.80 4.27 0.00
პოზიცია გამოცნობის მაღალი ალბათობით - - - 2.00 261.29*2.00=522.58
მოგება 261.29*2.00=522.58

8. Johnnybet-ის კონკურსები

8.1 გამზადებულ კუპონებში მოცემულ მატჩებზე ფსონის დადება

johnnybet.com -ში არსებობს ორი სახის კონკურსი. პირველ მათგანში მოთამაშემ წინასწარ უნდა გამოიცნოს მატჩების შედეგები (სისტემა 1x2). კონკურსის ადმინისტრატორი ყოველდღე ამატებს ერთ კუპონს თამაშების ჩამონათვალიდან. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, საკმარისია აირჩიოთ შესაბამისი მათგანი და დააჭიროთ ღილაკს ''join in''. დამატებით ინფორმაციას იხილავთ კონკურსის განაწესში.

8.2 მოთამაშეების ლიგა

მეორი კონკურსს ჰქვია მოთამაშეების ლიგა. ამ კონკურსში ბუკმეკერთა ჩამონათვალიდან მონაწილეები ირჩევენ და დებენ საკუთარ ფსონებს. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, საკმარისია აირჩიოთ შესაბამისი მათგანი და დააჭიროთ ღილაკს ''join in''. ფსონის კონკურსში დასამატებლად საჭიროა ანკეტის შევსება (მოიცავს ღონისძიების დაწყების დროს, გუნდებს, სპორტს, ლიგას, ფსონს, პროგნიზს, კოეფიციენტებს, ბუკმეკერს, დასადებ თანხას და ანალიზს) და დადასტურება. დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ კონკურსის განაწესში.

*უნდა განსაზღვროთ კოეფიციენტები კონკრეტული ღონისძიებისთვის. კოეფიციენტები უნდა მიუთითოთ არსებული ბუკმეკერების ოფიციალური ვებ-საიტებიდან. წესების მიხედვით, კოეფიციენტები უნდა აიღოთ განაწესში მითითებული ბუკმეკერისგან. დამატებით ინფორმაციას იხილავთ კონკურსის განაწესში.

*კონკურსში ფსონების დადება მიმდინარეობს 1-დან 10-მდე შლალით. რაც უფრო მაღალია ფსონი მით მეტად არის მოთამაშე დარწმუნებული მის გამოცნობაში.

8.3 ჯილდოები

JohnnyBet-ის მოთამაშეების ლიგის ერთი თვის საპრიზო ბიუჯეტი შეადგენს 2000€! ჯილდოს მისაღებად, ანგარიში უნდა გქონდეთ გახსნილი ბუკმეკერთან, რომელიც არის კონკურსის სპონსორი. ჯილდოები როგორც წესი უფასო ფსონების და ბონუსების სახთ გაიცემა. ჯილდოების შესახებ დამატებიში ინფორმაციის მოძიება შეგიძლიათ კონკურსის განაწესში.

კომენტარი სპორტულიფსონებისსახელმძღვანელო
კომენტარები (0)
ითამაშეთ პასუხისმგებლობით