კაზინოს გზამკვლევი

JohnnyBet -მიერ

ეწვიე JohnnyBet-ის ენციკლოპედიას – პირველი ყოვლისმომცველი ონლაინ კაზინოს სახელძღვანელო, რომელიც შექმნილია ჩვენი მომხმარებლებისთვის ოპტიმალური კაზინოების შერჩევის მიზნით. 2001 წლიდან ვტესტავთ საუკეთესო კაზინოებს.

კაზინო არის ადგილი, სადაც მოთამაშეებს შეუძლიათ სცადონ ბედი სხვადასხვა სახის თამაშებში. კაზინოს აპლიკაციას ყოველი მოთამაშე საკუთარი სურვილის მიხედვით არჩევს. ონლაინ კაზინოში ხელმისაწვდომია 100-ზე მეტი თამაში, რომელთა შორის ყველაზე პოპულარულია რულეტი, ბლექჯექი, ბაკარა და სლოტები.

1. კაზინოს ისტორია

აზარტული თამაშების გაჩენის ზუსტი თარიღი უცნობია. თუმცა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აზარტული თამაშები ყოველთვის თან სდევდა კაცობრიობის ცივილიზაციას. ძველი ბერძნებში და რომაელებში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა აზარტულ თამაშებს. პირველი აზარტული სახლი გაჩნდა ვენეციაში და თარიღდება XII საუკუნით. ეს იყო პირველი მსგავსი ადგილი, რომლიც ადამიანებს სთავაზობდა კონტროლირებულ აზარტულ თამაშებს ფულზე. დროთა განმავლობაში, უფრო და უფრო მეტი მსგავსი ადგილი გაჩნდა. კაზინოს პოპულარობის ზრდასთან ერთად, გაჩნდა ისეთი თამაშები, როგორებიც არიან; რულეტი, ბლექჯექი, ბაქარა, ხოლო უფრო მოგვიანებით – პირველი სლოტები. კაზინოს ვყოფთ: ონლაინ და სტაციონარული შენობებში განთასებულ კაზინოებად. აზარტული თამაშების დედაქალაქებად უდავოდ ითვლებიან ლას ვეგასი და მონტე კარლო.

2. კაზინოს თამაშების სახეები

კაზინოს თამაშები შეიძლება დაიყოს რამოდენიმე კატეგორიად, რომლებიც განსხვავდებიან, მოქმედი წესების მიხედვით და მოგების ალბათობით. განსხვავება ყველაზე მეტად თვალშისაცემია მაგიდის და ვიდეო თამაშებში.

2.1 მაგიდის თამაშები

მაგიდის თამაშების განმარტება ძალიან ადვილია, იმდენად, რამდენადაც ამ კატეგორიაში შედიან ისეთები თამაშები, რომლებშიც მოთამაშეები სხედან მაგიდასთან. მათგან ყველაზე პოპულარულ თამაშებად ითვლებიან:

 • რულეტი - მაგიდის თამაშებს შორის უდავოდ ერთ ერთი უძველესია, მისი ისტორია თარიღდება XVI/XVII საუკუნეებით. ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს დილერის მიერ გაგორებული ბურთულის საბოლოო გაჩერების სექციის გამოცნობა. რულეტის თამაშის ყველაზე პოპულარული სახეებია: ამერიკული და ევროპული. ამათგან ევროპული რულეტი შედგება 37 სხვადასხვა ნომრით, ხოლო ამერიკული – 38-ით. მოთამაშეებს შეუძლიათ გამოსაცნობად აირჩიონ არა მხოლოდ კონკრეტული ველი, არამედ ველის მთლიანი რიგი - მაგ. წითელი და შავი ველები, სვეტები ან რიგები. აღსანიშნავია, რომ რულეტის მოგების შანსი შედარებით დიდია და შეადგენს, ევროპული ვერსიისთვის 97,3%, ხოლო ამერიკული ვერსიისთვის 94.74% -ს.
 • ბლექჯექი – კარტებით თამაში, რომელშიც მოთამაშის მთავარი მიზანია მოწინააღმდეგესთან შედარებით მაღალი შედეგის ჩვენება, თუმცა შედეგი არ უნდა აჭარბებდეს 21-ს. როგორც წესი, ბლექჯექის თამაშში მოწინააღმდეგე მხარეს წარმოადგენს კაზინოს დილერი. დასტაში თითოეული კარტს აქვს საყოველთაოდ დადგენილი კონკრეტული მნიშვნელობა. კარტებს 2-დან 10-მდე, აქვთ ნომინალური მნიშვნელობა, ხოლო ვალეტი, დედოფალი და მეფე ფასდებიან, თითოეული -10 ქულით. ტუზი განსაზღვრულია 1 ან 11 ქულით, იგი დამოკიდებულია მოთამაშისთვის რომელი მნიშვნელობა არის კონკრეტულ სიტუაციაში მომგეიანი. მოგების შანსი შეფასებულია 100,15%-ით, სწორედ ამიტომ ბლექჯექი ითვლება მაგიდის თამაშებს შორის ყველაზე მომგებიანად.
 • ბაქარა – კარტით თამაში, რომელიც იმართება მოთამაშესა და დილერს შორის. მოგებისთვის აუცილებელია მოწინააღმდეგესთან შედარებით უკეთესი შედეგის ჩვენება. ამ თამაშში, ყოველი კარტი ფასდება შესაბამისი წესის მიხედვით. კარტებს 2-დან 9-მდე აქვთ ნომინალური მნიშვნელობა, 10 და ფიგურებით გამოსახული კარტები ფასდებიან 0 – ქულით, ხოლო ტუზი ფასდება 1 – ქულით. შედეგი გამოითვლება კარტების შეკრებით.

2.2 კლასიკური აპარატები

პირველ რიგში, ასეთებად ითვლებიან მარტივი მოწყობილობები, რომლებიც შედგებიან სხვადასხვა ციფრებით და ხაზებით. თამაშის დაწყება ხდება მონეტების საშუალებით. მოთამაშე ირჩევს თანხის ოდენობას და ააქტიურებს სასურველი ველების რიცხვს. მოსაგებად საჭიროა მსგავსი ნიშნის გამოსახულებები განწესდნენ თარაზულად, ერთ ხაზზე.

როგორც სტაციონარულ, ასევე ონლაინ კაზინოსაც აქვს მსგავსი ტიპის შემოთავაზება. კლასიკურ სლოტებში, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა არის - Sizzling Hot. ესაა მარტივი, ხუთ რგოლიანი და ხუთ ხაზიანი სლოტი, დამატებითი "Gamble" ვარიანტით.

პოპულარობით მეორე ადგილზეა Jackpot6000. მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს ჩამოსატვირთი ან ფლეშ ვერსია, რომელის შეთავაზებაც აქვს არაერთ კაზინოს. Jackpot 6000 არის საკმაოდ მარტივი მოწყობილობა, რომელიც შედგება 3 რგოლის და ერთ ხაზზე გამწკრივებული 5 მომგებიანი გამოსახულებისგან. თამაშის უპირატესობა მდგომარეობს სიმარტივესა და მოგების შედარებით მაღალ შესაძლებლობაში.

2.3 ვიდეო თამაშები

კლასიკურ აპარატებთან შედარებით გააჩნიათ უფრო დახვეწილი ინტერფეისი, ხშირ შემთხვევაში გაუჯობესებული დამატებითი ანიმაცეიბით. რიგების, სვეტების და ვიდეო თამაშებშის რიცხვი გაცილებით მრავალფეროვანია, კლასიკურ აპარატებთან შედარებით. მეტიც, ვიდეო თამაშები გამოირჩევიან აგრეთვე, გასათამაშებელი მაღალი ჯეკპოტით. საკმარისია დავაკვირდეთ მსხვილ ონლაინ კაზინოებს, რომლებშიც ერთ ჯერზე შესაძლებელია რამოდენიმე ათასი ევროს მოგება. არაერთი მსგავსი შემთხვევა გვქონდა Mega Fortune, Betsson Casino, Diamond Valley, Life Beach და William Hill Casino-ში.

2.4 სხვები

კაზინოს მიერ შემოთავაზებული სხვა თამაშებიდან პოპულარულია მაგ. ბინგო და კენო. ისინი კლასიფიცირდებიან როგორც ''სხვა'' თამაშები. ზოგიერთი აპლიკაციის მეშვეობით, ამ ტიპის თამაშები, ძლაიან მარტივად გასაგებია, როგორც მაგალითად – კენოს შემთხვევაში, ხოლო ზოგ შემთხვევაში საჭიროა ინსტრუქციის მიხედვით მოქმედება.

3. გადახდის მაჩვენებელი - რომელი მეთოდი ავირჩიოთ?

გადახდის მაჩვენებელი ნიშნავს შესაძლო მოგების გაცემის პროპორციას, რომლის გაანგარიშება ძირითადად ეფუძნება ალბათობის თეორიას. ქვემოთ მოყვანილი პროცენტული მაჩვენებლები განსაზღვრავენ მოთამაშის გამარჯვების შანსებს კაზინოსთან მიმართებით. საგულისხმოა, რომ ბლექჯექის თამაში მომგებიანი ხდება, თუკი მოთამაშე ირჩევს შემოთავაზებულ სტრატგიას. ყველაზე დაბალი მოგების შანსით ფასდებიან სათამაშო აპარატები. ქვემოთ წარმოგიდგენთ კაზინოს თამაშების ჩამონათვალს პოპულარობის მიხედვით;

 • ბლექჯექი - 100.15% - სათამაშო სისტემის გამოყენებით
 • ვიდეო პოკერი - 99.54% - სათამაშო სისტემის გამოყენებით
 • ევროპული რულეტი - 97.30%
 • ამერიკული რულეტი - 94.74%
 • ონლაინ სლოტები - ~ 95.00%

4. უსაფრთხოება კაზინოებში

4.1 სტაციონარული კაზინოების უსაფრთხოება

თითოეული კაზინო საკუთარი განაწესის მიხედვით უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. ყოველი მათგანის მიზანია დაიცვას კაზინო, თაღლითობისგან, ქურდობისგან და შეუსაბამო ქცევისგან. უსაფრთხოების ზომები მოქმედებენ არა მარტო კაზინოზე, არამედ მოთამაშეებზეც. როგორც წესი კაზინოებში დაყენებულია მონიტორინგის სისტემები, რაც მათ საშუალებას აძლევს აკონტროლონ კაზინოში არსებული სიტუაცია. გარდა ამისა, არსებობს სპეციალური პატრული, რომელიც პასუხისმგებელია უჩვეულო ქცევების აღმოჩენაზე და აღმოფხვრაზე, მაგ. თაღლითობა ან ქურდობა. კაზინებში გამოყენებულია ყველა მეთოდი, რომელიც შემოწმების და კონტროლის საშუალებას იძლევა:

 • მოთამაშის ასაკი,
 • შეუსაბამო ქცევა,
 • კაზინოში მოგროვებული ფული,

იმ შემთხვევაში, თუ კაზინოს წესები ირღვევა ვინმეს მიერ, კაზინოს დაცვას აქვს უფლება, გადაიყვანოს ასეთი პიროვნება საპატიმროში.

მარტივი წესები, რომლითაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ კაზინოში რულეტის თამაშისას, არის შემდეგი:

 • კაზინოში არ შეიძლება მობილური ტელეფონების ან ფოტოაპარატების ქონა.
 • დილერს არ შეუძლია შეცვალოს ჟეტონები, მათ შორის, მოთამაშის თხოვნის შემთხვევაშიც.
 • მოთამაშეს მაგიდაზე შეუძლია იქონიოს მხოლოდ ჟეტონები, სასმელი და სიგარეტი.

4.2 ონლაინ კაზინოების უსაფრთხოება

ეჭვგარეშეა, რომ ინლაინ კაზინოების უსაფრთხოების ფაქტორი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სტაციონარულ კაზინოებთან შედარებით. ამ შემთხვევაში, უსაფრთხოების ძირითადი ყურადღება კონცენტრირდება მოთამაშის ფინანსების უსაფრთხოებაზე და სერვისის პატიოსნად შეთავაზებაზე. ონლაინ კაზინოს უნდა ჰქონდეს სპეციალური ლიცენზია. Ohio casino control commission დაკავებულია ძირითადად მიწისზედა კაზინოების ნებართვებით, ხელო ონლაინ კაზინოს შემთხვევაში ნებართვების გაცემაზე პასუხისმგებელია LGA მალტა. ლიცენზირებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები არიან სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც აკონტროლებენ კონკრეტული ქვეყნების აზარტული თამაშების პოლიტიკას.

უფრო მეტიც, ხშირად ონლაინ კაზინოებს აქვთ დამატებითი სერთიფიკატები, მაგ. G4, რომლებიც მოწმდებიან გარე აუდიტორების მიერ. მოთამაშის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტი: - უზრუნველყოფილი ჰქონდეს სრული შემთხვევითობის პრინციპი, ისე, რომ ონლაინ კაზინოს მესვეურებს არ შეეძლოთ მაგ., შეცვალონ კარტები ან ციფრები. ამ მიზნით შეიქმნა სპეციალური, შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი.

4.3 დეპოზიტების და გადახდის უსაფრთხოება

ონლაინ კაზინოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია ფინანსური ტრანსფერების უსაფრთხოება. ისინი შესაბამისობაში უნდა იყვნენ ყველაზე მკაცრ უსაფრთხოების სტანდარტებთან. სანამ მოთამაშე გადაწყვეტს ფულის კაზინოს ანგრიშზე შეტანას, ყურადღება უნდა მიაქციოს აღნიშნული კაზინო ლიცენზირებულია, თუ არა. ყველაზე უსაფრთხო კაზინოები, ლიცენზირებულები არიან ევროკავშირის მიერ და მდებარეობენ მალტაში. თანხის გადარიცხვის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, ყურადსაღებია, ფაქტი; - ყოველი გადახდის მეთოდი საკუთარი დროის ლიმიტით ხასიათდება. ვირტუალური საფულის ან საკრედიტო ბარათების შემთხვევაში ტრანზაქცია ხორციელდება რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. თუმცა, თუკი მოთამაშე გადაწყვეტს პირდაპირი ანგარიშსწორებით სარგებლობას, მას რამდენიმე დღე დასჭირდება. იგივე წესი ვრცელდება ჩვეულებრივ საბანკო გადარიცხვებზეც.

კაზინოების უმეტესობა არ იღებს თანხის ჩარისხვის და მოგების გაცემის საკომისიოებს. რესურსების დასაცავად, ონლაინ კაზინოები ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლობენ, გარე საფინანსო ინსტიტუტებთან, ძირითადად ბანკებთან.

4.4 როგორ შემიძლია მოგებული თანხის მიღება?

როგორც წესი, კაზინოები მოთამაშეებს სთავაზობენ ერთზე მეტ გადახდის საშუალებას. ქვემოთ ჩამოთვლილია, ოთხი ყველაზე პოპულარული მეთოდი:

 • ჩეკი (ქვითარი): – ერთ ერთი ყველაზე გავრცელებული ფულს გადახდის მეთოდი. შესაძლოა, რამოდენიმე დღე დასჭირდეს კაზინოს მიერ მოთამაშის საფოსტო მისამართზე გაგზავნილი ჩეკის განაღდებას. ჩვეულებრივ, იგი უფასოა, მაგრამ რიგი კაზინოები ჩეკის გაგზავნის საფასურს იღებენ. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ზოგიერთ ონლაინ კაზინოს, შესაძლოა ჰქონდეს დაწესებული დამატებითი გადასახადი, თითოეული რეალიზებული ჩეკისთვის.
 • კურიერის მეშვეობით მოღებული ჩეკი (ქვითარი): ქვითრის მიღების პროცესის დასაჩქარებლად მოთამაშეს შეუძლია მიმართოს საფოსტო კურიერულ კომპანიას. ამ შემთხვევაში, გზავნილის მიღება ხდება რამოდენიმე დღეში, ხოლო მომსახურების გადასახადის ოდენობა დამოკიდებულია, მოგებული თანხის ოდენობაზე - შესაძლოა იყოს დაახლოებით 30 $.
 • საბანკო გადარიცხვა: საბანკო გადარიცხვა ყველაზე მარტივი მეთოდია, რომლის მეშვეობით მოთამაშე მიიღებს ფულს 4-5 დღის ვადაში. თუმცა, ამ შემთხვევაში მოთამაშეები ვალდებული არიან გადაიხადონ სატრანსფერო მომსახურების გადასახადი. სწორედ ამ მიზეზით, გადარიცხვის ეს მეთოდი რეკომენდირებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშემ მართლაც დიდი ოდენობით თანხა მოიგო.
 • NETeller / Moneybookers / PayPal ანგარიში: ესენი არიან კარგად ნაცნობი კომპანიები, რომლებც მდებარეობენ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში (ასახულია საფონდო ბირჟაზე) და უზრუნვლყოფენ უსაფრთხო ინტერნეტ გადარიცხვებს. მოთამაშე არ იხდის გადასახადს ანგარიშის გახსნისთვის, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ონლაინ კაზინოში ორმხრივი ტრანზაქციისთვის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოთამაშე თავისუფალია ყოველგვარი მომსახურების გადასახადისგან. წორედ ამიტომ, მოთამაშეები ძალიან ხშირად ირჩევენ გადახდის ამ მეთოდებს.

4.5 როგორ შევძლო თანხის შეტანა ჩემს ონლაინ კაზინოს ანგარიშზე?

მსგავსად თანხის გამოტანის შემთხვევისა, აქაც რამოდენიმე მეთოდით ხდება მოთამაშის ანგარიშზე თანხის შეტანა:

 • საკრედიტო ბარათი: მოთამაშეს შეუძლია შეიტანოს ფული ნებისმიერ ონლაინ კაზინოში საკრედიტო ბარათის გამოყენებით (მაგ. Visacard, Mastercard, Eurocard).
 • MoneyBookers: რეგისტრაციის გავლისთვის საჭიროა რამოდენიმე წუთი. ეჭვგარეშეა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და მოხერხებული გადახდის ფორმა. ონლაინ საფულეების დამატებითი დადებითი მხარეა, ონლაინ კაზინოში სათამაშოდ შემოთავაზებული პრემია.
 • Neteller ანგარიში: იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშის საკრედიტო ბარათი დაბლოკილია მისი გადარიცხვის ლიმიტის ან საბანკო შეზღუდვების შედეგად, თანხის შეტანის მიზნით შეგვიძლია Neteller-ის გამოყენება. ანგარიშის გახსნა უფასოა, მისი დახმარებით შეგეძლებათ, როგორც ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა, ასევე მოგებულის განაღდება. გადარიცხვა ხორციელდება მყისიერად, ხოლო მოთამაშეს საშუალება აქვს მიიღოს დამატებითი თანხა ონლაინ კაზინოებში, რომლებშიც დაშვებულია Neteller-ით ანგარიშსწორება.
 • საბანკო გადარიცხვა: მოთამაშეს შეუძლია გადარიცხოს ფული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადახდის მეთოდით, რომლებსაც ბანკები სთავაზობენ. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ფული მოთამაშის ანგარიშზე რამდენიმე დღით შემდეგ ჩაირიცხება. ეს მეთოდი განსაკუთრებით რეკომენდირებულია, როდესაც საკრედიტო ბარათის გამოყენება შეუძლებელია, მაგ. ბარათზე დაწესებული ლიმიტების გამო.
 • Paysafecard: შეიძლება შეძენილ იქნას ბეჭდური სახით რომელიც დაცული იქნება PIN კოდით. Paysafecard-ით მოთამაშეს შეუძლია, ნებისმიერი ადგილიდან ისარგებლოს ონლაინ გადახდის სისტემით, მაშინაც კი, თუ არ აქვს აქტიური საბანკო ანგარიში. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ www.paysafecard.com და აღმოაჩინეთ PaySafeCard (მსოფლიოში 280.000 გადახდის ოფისი)

5. არის თუ არა აზარტული თამაში ჩემთვის მისაღები?

აზარტული თამაში შესაძლოა აღმოჩნდეს ძალიან საშიში, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ონლაინში თამაშობს. თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანები, კაზინოს თამაშებს მათი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად თვლიან. დამოკიდებულება აზარტული თამაშებისადმი, მათ აკარგვინებს რეალობასთან კავშირს. მიზეზი შესაძლოა იყოს დიდი თანხის წაგება, ხშირ შემთხვევაში თანხა ნასესხებია საიდანღაც... საზღვრის გავლება, სად მთავრდება «ჯანსაღი გონებით თამაში» და იწყება აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ძალიან რთულია. სწორედ ამიტომ, რეკომენდირებულია «ოქროს შუალედის» პოვნა, სად მთავრდება თამაში და იწყება რეალობა. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ ამგვარი თამაშები, მხოლოდ გართობისთვისაა.

6. ონლაინ კაზინო – ლეგალურია?

კაზინოს თამაშების ლეგალურობა დამოკიდებულია იმ ქვეყანაზე, სადაც მოთამაშე ფიზიკურად იმყოფება. ამ კუთხით, სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვანაირი სამართლებრივი რეგულაციები აქვთ დაწესებული ონლაინ თამაშებთან მიმართებით. ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში, მოთამაშეს შეუძლია დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, რომელშიც თავად იმყოფება.

კომენტარი კაზინოსგზამკვლევი
კომენტარები (0)
ითამაშეთ პასუხისმგებლობით